ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Που εφαρμόζεται και γιατί είναι χρήσιμη

Η στεγανοποίηση είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για την συντήρηση ή την επισκευή διάφορων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων μιας κατοικίας, προκειμένου να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής τους και να τους καταστήσουν αδιαπέραστους από βροχές και υγρασία, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες φθορές στις δομές της οικοδομής.

Μια βασική διαφοροποίηση των ειδών στεγανοποίησης, αφορά το αν περιλαμβάνει και θερμομόνωση ή όχι. Η θερμομόνωση καθίσταται αναγκαία όταν ένας χώρος παρουσιάζει εσωτερική υγρασία, συνήθως στο ταβάνι του. Η εσωτερική υγρασία δημιουργείται όταν υπάρχει σημαντική διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού χώρου και περιβάλλοντος, λόγω της οποίας σχηματίζονται υδρατμοί. Σε αυτή την περίπτωση δεν αρκεί η στεγανοποίηση, καθώς η πηγή της υγρασίας είναι εσωτερική, αλλά χρειάζεται θερμομόνωση, η οποία περιορίζει τις διαφορές θερμοκρασίας.

Η εφαρμογή της στεγανοποίησης μπορεί να γίνει σε όποιον χώρο χρειάζεται να προστατευτεί από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες. Σε αυτούς μπορεί να περιλαμβάνονται ταράτσες, δώματα, βεράντες – μπαλκόνια, υπόγεια, αλλά και σε πισίνες. Ένας μεγάλος αριθμός επίλογων σε τεχνικές και υλικά είναι διαθέσιμες, οι οποίες παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αλλά και σημαντικές διαφορές στο κόστος και στο χρόνο ζωής. Συνοπτικά, οι δύο βασικές μέθοδοι στεγανοποίησης είναι αυτές που εφαρμόζονται με προϊόντα επάλειψης και αυτές που εφαρμόζονται με φύλλα ασφάλτου. Επίσης, μια περαιτέρω κατηγοριοποίηση των μεθόδων στεγανοποίησης που περιλαμβάνουν και θερμομόνωση, αφορά και τον τρόπο τοποθέτησης των στρώσεων. Έτσι, η στρώση που εξασφαλίζει στεγανοποίηση, μπορεί να βρίσκεται είτε επάνω, είτε κάτω από το στρώμα της θερμομόνωσης, προσφέροντας διαφορετικά οφέλη σε κάθε περίπτωση.

Η βασική χρησιμότητα της στεγανοποίησης είναι – όπως αναφέρθηκε και παραπάνω – η αποφυγή εισχώρησης υγρασίας και υδάτων στο εσωτερικό τοίχων, η οποία δημιουργεί προβλήματα υγρασίας και συνεπάγεται πολλαπλάσια έξοδα για την αποκατάσταση της ζημιάς. Είτε μένει κανείς σε μονοκατοικία ή στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας, η στεγανοποίηση αποτελεί σημαντική επένδυση που θα εξασφαλίσει την εξαφάνιση της υγρασίας και θα επιμηκύνει το χρόνο ζωής του διαμερίσματος.  Επίσης, μια παρενέργεια της υγρασίας που αποφεύγεται είναι η δημιουργία μυκήτων στους τοίχους, οι οποίοι επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα και μπορεί να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα, αν ο χώρος δεν αερίζεται επαρκώς.

Ακόμη, μια σημαντική λειτουργία της στεγανοποίησης – όταν συνδυάζεται με θερμομόνωση – είναι ο καλύτερος έλεγχος της θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων. Οι εκτεθειμένοι εξωτερικοί τοίχοι ενός διαμερίσματος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας απώλειας θερμότητας, μαζί με τα κουφώματα. Η μόνωση των εξωτερικών τοίχων και της ταράτσας μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις ενεργειακές ανάγκες του διαμερίσματος, άρα και των συνολικών εξόδων για θέρμανση. Επίσης, η αποφυγή δημιουργίας υδρατμών που προαναφέρθηκε, είναι ένα πρόσθετο πλεονέκτημα που απολαμβάνει ο κάτοχος του διαμερίσματος.

Τέλος, η στεγανοποίηση θεωρείται απαραίτητη σε περιπτώσεις κατασκευών που εξ ορισμού βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το υγρό στοιχείο, όπως πισίνες και δεξαμενές κάθε είδους. Εξυπακούεται ότι όταν αυτές οι κατασκευές είναι φτιαγμένες με διαπερατά από το νερό υλικά, όπως το σκυρόδεμα, η διείσδυση του νερού στα τοιχώματά τους δεν ενέχει μόνο κινδύνους αποσταθεροποίησης της δομής τους, αλλά και σταδιακής απώλειας του νερού.

Συμπερασματικά, η επένδυση σε μια στεγανοποίηση, ασχέτως της μεθόδου που θα επιλεγεί, παρέχει μια σειρά από οφέλη τα οποία μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά από τα έξοδα θέρμανσης, αλλά και να προλάβουν έξοδα για αποκατάσταση ζημιών που οφείλονται στην υγρασία.