Τι πρέπει να έχει μια καλή φοιτητική εργασία

Καλές οι πολλές σελίδες, καλές οι συνοδευτικές εικόνες και τα γραφήματα αλλά η ουσία μιας φοιτητικής εργασίας είναι αλλού

Η φοιτητική εργασία είναι κάτι πολύ δύσκολο και εύκολο συγχρόνως. Αυτό που ζητείται από κάθε φοιτητή είναι να κάνει ένα συγκεκριμένο ποσό δουλειάς, για ένα συγκεκριμένο θέμα και να το παρουσιάσει αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα. Δυστυχώς, το απλό είναι πάντα και το πιο δύσκολο στη ζωή. Ας δούμε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας καλής φοιτητικής εργασίας:

Καλός τίτλος

Ένας καλός τίτλος πρέπει να προκαλεί το ενδιαφέρον, πρέπει να δίνει το στίγμα της φοιτητικής εργασίας, πρέπει να κάνει αμέσως αντιληπτό γιατί αυτή η εργασία είναι διαφορετική άλλες. Τα καλά νέα είναι ότι πρέπει να το κάνει όντας ευθύς, άμεσος, απλός και κατανοητός από μη-ειδήμονες.

Σύνοψη

Στις ερευνητικές εργασίες υπάρχει μία σύνοψη σε κάθε κεφάλαιο και μία στην αρχή που εξηγεί τους σκοπούς, τις προθέσεις και τα αποτελέσματα της μελέτης. Σε μια απλή φοιτητική εργασία τα πράγματα είναι απλούστερα. Ωστόσο, μια συνοπτική παρουσίαση του αντικειμένου και των όσων θα αναπτυχθούν παρακάτω είναι αναγκαία για την ομαλή εισαγωγή του αναγνώστη στο θέμα.

Αρχή, μέση και τέλος

Αρχή, μέση και τέλος σημαίνει την ύπαρξη περιγράμματος με τις ενότητες, τις υποενότητες και τους μεσότιτλους των υποενοτήτων. Το περίγραμμα βοηθάει πρώτα αυτόν που γράφει την εργασία και μετά αυτόν που την διαβάζει. Με τον τρόπο αυτό, το υλικό μπαίνει σε μια σειρά και συντάσσεται με λογικό τρόπο.

Βιβλιογραφικές αναφορές

referencesΔύο πράγματα εδώ: Αναφορές για το οτιδήποτε έχει γραφτεί εντός και λίστα με αναφορές στο τέλος. Ιδανικά, οι αναφορές θα πρέπει να ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο format και σε ηλεκτρονικά αρχεία, η λίστα θα πρέπει να είναι clickable και να στέλνει στο αντίστοιχο κομμάτι του κειμένου.

 

Να μην είναι Wikipedia

Υποτίθεται ότι οποιαδήποτε εργασία πρέπει να λέει κάτι καινούριο. Αν λέει ότι και η Wikipedia δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης αφού όλοι έχουμε πρόσβαση σε αυτή. Τα καλά νέα είναι ότι σε κάθε πεδίο της ανθρώπινης γνώσης υπάρχει χώρος για προσθήκες και νέα στοιχεία. Αυτό που μπορούμε να κλέψουμε από τη Wikipedia και να μας πουν μπράβο είναι ο τρόπος οργάνωσης και παρουσίασης της πληροφορίας. Τα πληρέστερα λήμματα είναι παραδείγματα προς μίμηση.

 

Λιτός λόγος

Λιτός λόγος σημαίνει απλή σύνταξη του τύπου “υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο,” λογική συνέχεια μεταξύ των προτάσεων, απλές εκφράσεις χωρίς εντυπωσιασμούς και κυρίως να μην υπάρχουν επαναλήψεις εκτός αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και εξηγείται η σκοπιμότητα του. Κανείς δεν θέλει να βλέπει εργασίες που οι προτάσεις γεμίζουν με άσκοπες λέξεις και παρουσιάζονται τα ίδια πράγματα δύο ή τρεις φορές.

 

Συνοδευτικές εικόνες και γραφήματα

statsΤα γραφήματα και οι εικόνες δίνουν μια ευκαιρία για ανάσες, ομορφαίνουν το κείμενο και προσδίδουν τεκμηρίωση. Σε λογικά πλαίσια, πρέπει να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερα.

Ουσία

Τα πάντα μπορούν να συγχωρεθούν αλλά αυτό όχι. Η ουσία είναι δύσκολο να οριστεί και, ίσως είναι συνδυασμός των παραπάνω, αλλά συνήθως είναι η κεντρική ιδέα και το πως αναπτύσσεται. Μια εργασία πρέπει να είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, καλά τεκμηριωμένο και παρουσιασμένο σωστά. Η ουσία μπορεί να ξεχωρίσει σε μια πρόχειρα συνταγμένη εργασία και να βαθμολογηθεί δίκαια. Από την άλλη, όσο καλά παρουσιασμένη και να είναι μια εργασία, δεν λέει κάτι αν δεν έχει αυτή

 

Αρίθμηση σελίδων

Είναι καθαρά πρακτικό, βοηθάει και αυτό που γράφει και αυτόν που διορθώνει. Θα πρέπει να είναι εκεί.