Μηχανές συσκευασίας: πότε πρέπει να συνεργάζονται με μηχανήματα αυτόματου ποιοτικού ελέγχου

Ο βιομηχανικός αυτοματισμός βασίζεται στις αυτόματες γραμμές παραγωγής που παραλαμβάνουν το προϊόν σε καθαρή μορφή και το διαμορφώνουν, ώστε να παραμείνει αναλλοίωτο και ασφαλές μέχρι την τελική κατανάλωση ή χρήση. Οι αυτόματες μηχανές συσκευασίας είναι γεμιστικά ή ενσακιστικά μηχανήματα που συνεργάζονται με ογκομετρικά και ζυγιστικά μηχανήματα, ώστε να προκύψουν ακριβείς συσκευασίες με βάση το καθαρό βάρος του προϊόντος. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, όμως, ειδικά όταν πρόκειται για τρόφιμα και φάρμακα, απαιτείται και ποιοτικός έλεγχος, ώστε να διασφαλιστεί ότι το καθαρό προϊόν που θα μπει στη συσκευασία δεν περιέχει προσμείξεις και βλαβερά κατάλοιπα ή δεν υπάρχει κάποια διαρροή, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του προϊόντος. Στη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων, λοιπόν, είναι απαραίτητα και τα παρακάτω μηχανήματα στη γραμμή παραγωγής.

Ανίχνευση ξένων σωμάτων

Στα τρόφιμα που έχουν περάσει από εκτεταμένη επεξεργασία απαιτούνται ανιχνευτές ξένων σωμάτων, οι οποίοι λειτουργούν με ακτίνες Χ. Το πλεονέκτημα τέτοιων ανιχνευτών είναι ότι μπορούν να ανιχνεύσουν διαφόρων ειδών ξένα σώματα από μέταλλο, γυαλί, πέτρα, κόκκαλο, σκληρό πλαστικό, γόμα ή κεραμικό, ακόμα και σε προϊόντα με πολύ μεγάλη πυκνότητα. Οι ανιχνευτές αυτοί διαθέτουν και τεχνολογία αυτόματης απομάκρυνσης από τη γραμμή παραγωγής των προϊόντων με κάποιο ξένο σώμα ακόμα και σε ελάχιστη ποσότητα.

ανιχνευτης μεταλλων

Ανίχνευση μετάλλων

Σε παχύρρευστα υγρά και σε γραμμές ελεύθερης ροής προϊόντος είναι πολύ εύκολη η ανίχνευση ξένων σωμάτων από μέταλλο χωρίς να απαιτείται η χρήση των προαναφερθέντων πολύπλοκων μηχανημάτων αλλά απλών μαγνητών. Οι μαγνητικοί διαχωριστές μπορούν εκτός από την ανίχνευση και να απομονώσουν τα θραύσματα, ώστε αυτά να απομακρυνθούν επαρκώς από το προϊόν, το οποίο έτσι δεν χρειάζεται να απορριφθεί. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των μαγνητών είναι ότι μπορούν να λειτουργήσουν κυρίως στα χύμα προϊόντα και όχι σε προϊόντα με συσκευασία.

Ανίχνευση διαρροής

Σε συσκευασίες που περιέχουν υγρά τρόφιμα πρέπει να διαπιστώνεται η ανθεκτικότητα της συσκευασίας, έτσι ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή διαρροή που θα αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του τροφίμου και θα έχει ως αποτέλεσμα να χαθούν τα θρεπτικά του στοιχεία. Επίσης, η διαρροή αποτελεί πρόβλημα και σε συσκευασίες επικίνδυνων προϊόντων, όπως εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά, τα οποία δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον αέρα ή το δέρμα άμεσα. Για να διαπιστωθεί η διαρροή, γίνεται ανίχνευση με διοξείδιο του άνθρακα ή με εμβύθιση της συσκευασίας στο νερό.

ελαττωματικα προιοντα

Ανίχνευση ελαττωματικών τροφίμων

Στα βρώσιμα προϊόντα απαιτείται μεγάλη προσοχή, καθώς πρέπει να απορριφθούν παρτίδες με πολύ ώριμα, ανώριμα ή χαλασμένα προϊόντα. Αυτή η ανίχνευση γίνεται με τους χρωματοδιαλογείς, οι οποίοι λειτουργούν ανιχνεύοντας και απομακρύνοντας οτιδήποτε έχει διαφορετικό χρώμα από το προϊόν που έχει επιλεγεί, ώστε να ανευρίσκουν με μεγάλο βαθμό επιτυχίας αντικείμενα, όπως κοτσάνια, κουκούτσια, γυαλί, πέτρες, έντομα, σκοινί ή χαρτί. Το ποσοστό επιτυχίας των χρωματοδιαλογέων, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε φρούτα και λαχανικά, εξαρτάται από τις ρυθμίσεις τους, για να γνωρίζουν με ακρίβεια ποιο είναι το σωστό χρώμα και ποιες αποχρώσεις πρέπει να απορριφθούν, επειδή δείχνουν χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.

Περισσότερες πληροφορίες metrotech.gr