Ποιες προδιαγραφές πρέπει να έχουν οι ανελκυστήρες και τα αναβατόρια ΑΜΕΑ

Οι ανελκυστήρες και τα αναβατόρια ΑΜΕΑ μπορούν πραγματικά να διευκολύνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ζωή των ατόμων με κινητικά προβλήματα για την μετακίνησή τους σε χώρους με σκάλες. Πλέον, είναι υποχρεωτικά σε όλα τα δημόσια κτίρια καθώς και τα ιδιωτικά κτίρια που προορίζονται για τη συνάθροιση κοινού. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι απαιτείται να έχουν ορισμένες προδιαγραφές, οι οποίες εγγυώνται την ασφάλεια αλλά και την άνεση των ατόμων που τα χρησιμοποιούν. Και ενώ τα αναβατόρια απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά σε ΑΜΕΑ, οι ανελκυστήρες στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του γενικότερου συνόλου. Όμως, για να μπορούν να χαρακτηριστούν ως ανελκυστήρες ΑΜΕΑ, θα πρέπει να φέρουν ορισμένα επιπλέον χαρακτηριστικά.

Αναβατόρια ΑΜΕΑ

αναβατοριο ΑΜΕΑ

Τα αναβατόρια ΑΜΕΑ στους δημόσιους χώρους αποτελούνται από μια πλατφόρμα, στην οποία μπορεί να ανέβει το αμαξίδιο, ενώ συχνά στα σπίτια απαντούν τα αναβατόρια ΑΜΕΑ με καρεκλάκι, στο οποίο ο χρήστης ανεβαίνει χωρίς το αμαξίδιο. Σε κάθε περίπτωση, τα αναβατόρια αυτά πρέπει να διαθέτουν πολλαπλά εφεδρικά συστήματα, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα και αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα μηχανικής ή ηλεκτρονικής φύσης. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η μπαταρία των αναβατορίων, στην οποία γίνεται πολύ προσεκτική συντήρηση, για να λειτουργήσει αμέσως και υπό όλες τις συνθήκες, αν γίνει κάποια ξαφνική διακοπή ρεύματος.

Πέρα από τέτοιου είδους μηχανισμούς ασφαλείας, τα αναβατόρια ΑΜΕΑ πρέπει να διαθέτουν και ειδικούς αισθητήρες, οι οποίοι θα είναι σε θέση να ανιχνεύουν τυχόν εμπόδια στη διαδρομή από τον έναν όροφο στον άλλο. Πολύ σημαντικό είναι επίσης τα αναβατόρια να μπορούν να κάνουν πολλαπλές στάσεις σε διάφορους ορόφους, για να εξυπηρετούν πλήρως τους χρήστες.

Ανελκυστήρες ΑΜΕΑ

Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, οι ανελκυστήρες δεν απευθύνονται μόνο σε άτομα με κινητικά προβλήματα, ο νόμος θέτει αυστηρές προδιαγραφές, για να μπορούν οι ανελκυστήρες να χαρακτηριστούν ως ανελκυστήρες ΑΜΕΑ και να θεωρείται ότι το κτίριο πληροί τις απαιτήσεις για καθολική πρόσβαση. Συγκεκριμένα, η θύρα εισόδου του ασανσέρ θα πρέπει να έχει καθαρό άνοιγμα τουλάχιστον 0,80 μέτρα, ώστε να μπορεί να εισέλθει το αμαξίδιο ευθεία και χωρίς εμπόδια. Για αυτό, θα πρέπει ακόμα η είσοδος και η έξοδος του ανελκυστήρα να είναι προσβάσιμη σε ΑΜΕΑ με αμαξίδιο χωρίς τραντάγματα και χάσματα.

Εκτός από τις προδιαγραφές εισόδου και εξόδου στον ανελκυστήρα, τίθενται και συγκεκριμένοι κανόνες για το εσωτερικό του θαλάμου. Κάθε ασανσέρ θα πρέπει να διαθέτει σε μέγιστο ύψος 1,30 μέτρα τηλεφωνική συσκευή, η οποία θα συνδέεται με την αστυνομία, την πυροσβεστική και τον υπεύθυνο συντήρησης. Τα κουμπιά ελέγχου και ορόφων πρέπει να διαθέτουν ηχητική, ανάγλυφη και οπτική σήμανση, έτσι ώστε να γίνονται αντιληπτά από άτομα με προβλήματα όρασης, αλλά και να βρίσκονται σε ύψος περίπου ενός μέτρου από το δάπεδο, για να είναι προσβάσιμα σε άτομα με αμαξίδιο. Τέλος, οι καθαρές διαστάσεις του θαλάμου απαιτείται να είναι τουλάχιστον 1,40 μέτρα μήκος και 1,10 μέτρα πλάτος.

Αν οι ανελκυστήρες δεν φέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε θεωρούνται κοινοί ανελκυστήρες και διέπονται από τη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε αυτούς και καθορίζει άλλα, λιγότερα αυστηρά χαρακτηριστικά.

Πηγή: Draculis.gr