ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα ζυγιστικά μηχανηματα αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι μια ευρείας γκάμας επιχειρήσεων που ασχολούνται με το εμπόριο. Από τη ζυγαριά ακριβείας των φαρμακείων που μετρά μικρογραμμάρια, μέχρι τις τεράστιες γεφυροπλάστιγγες που μετρούν φορτία πολλών τόνων, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από ζυγιστικά συστήματα που ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και διαφοροποιούνται αναλόγως του μεγέθους, τους βάρους, του τρόπου συσκευασίας και μεταφοράς των προϊόντων. Η τεχνολογία λειτούργησε προς όφελος των επιχειρήσεων όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας λύση σε κάθε λειτουργικό πρόβλημα και παρέχοντας όλο και πιο ακριβή και ανθεκτικά ζυγιστικά συστήματα. Παράλληλα όμως με την τεχνολογία, σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν και στους τομείς της πληροφορικής και της διοικητικής επιστήμης, φέροντας στο προσκήνιο τη διαχείριση της επιχείρησης ως ολοκληρωμένο σύστημα που δέχεται και διοχετεύει πληροφορίες ανάμεσα στα τμήματά του και με το περιβάλλον της. Σε αυτό συμβάλουν καταλυτικά τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τα οποία ενσωματώνουν σε κοινό περιβάλλον δεδομένα από τα τμήματα του λογιστηρίου, της αποθήκης, των ανθρωπίνων πόρων, κλπ. Σημαντικό παράγοντα επιτυχίας αποτελεί η αυτοματοποιημένη – κατά το δυνατόν – εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα, η οποία εξασφαλίζει τα λάθη και τις ανακρίβειες που μπορεί να προκύψουν από τον ανθρώπινο παράγοντα. Όσον αφορά τα ζυγιστικά συστήματα, έχουν προστεθεί και σε αυτά τεχνολογίες που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

ζύγιστικά

Μία τεχνολογία που έχει ενσωματωθεί στα ζυγιστικά συστήματα είναι αυτή που επιτρέπει τη ζύγιση χωρίς την παρουσία υπαλλήλου της επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα ολοκληρωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα, που επιτρέπει την αναγνώριση του οχήματος που ζυγίζεται, πραγματοποιεί τη ζύγιση, εκδίδει ζυγολόγιο και ταυτόχρονα μεταφέρει τα δεδομένα που έχει συλλέξει σε Η/Υ για περαιτέρω επεξεργασία ή είσοδο στο πληροφορικό σύστημα. Παρόμοια λογικής είναι και το σύστημα που χρησιμοποιείται κατά την φόρτωση ενός οχήματος, ώστε να καταγράφει και να αποστέλλει σε Η/Υ τα δεδομένα της φόρτωσης.

Ακόμη, ειδικά για τις ανάγκες επιχειρήσεων  που πραγματοποιούν μεγάλο αριθμό ζυγίσεων καθημερινά και για τις οποίες η ακρίβεια και η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων από τα ζυγιστικά συστήματα στα συστήματα πληροφοριών και εμπορικής διαχείρισης αποτελεί σημαντικό παράγοντα αποτελεσματικής λειτουργίας. Πράγματι, η διαχείριση δεδομένων, όπως τα στοιχεία προμηθευτών και πελατών, τα χαρακτηριστικά και τα κόστη των προϊόντων και τόσα άλλα, είναι εξαιρετικά δύσκολη, ιδίως όταν γίνεται υπό καθεστώς πίεσης χρόνου. Ειδικά αν συνυπολογίσουμε και τα κάθε είδους παραστατικά που πρέπει να εκδίδονται κατά την διακίνηση εμπορευμάτων, τα οποία πρέπει να είναι ακριβή και να εκδίδονται έγκαιρα. Τα ειδικά λογισμικά, που έχουν αναπτυχθεί για την υποστήριξη των ζυγιστικών συστημάτων και την ένταξή τους στο πληροφοριακό σύστημα, αυτοματοποιούν τη διαδικασία ζύγισης, καταχώρησης δεδομένων και έκδοσης παραστατικών, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να δώσουν εικόνα του συνόλου των συναλλαγών της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο προς τα διοικητικά στελέχη. Η αυτοματοποίηση στα ζυγιστικά συστήματα μέσω λογισμικού, ενισχύεται και με την τοποθέτηση κάμερας και ειδικών αισθητήρων, επίσης συνδεδεμένων στο σύστημα, ώστε να εξασφαλίζεται περαιτέρω ακρίβεια της μέτρησης και της καταχώρησης δεδομένων, μέσω καλύτερου ελέγχου της θέσης του οχήματος.

Τέλος, στα υπόλοιπα ζυγιστικά μηχανήματα μικρότερης κλίμακας έχουν επίσης ενσωματωθεί δυνατότητες ενσωμάτωσης στο πληροφοριακό και φορολογικό σύστημα, προσαρμοσμένης εκτύπωσης παραστατικών, αυτόματης εισαγωγής κωδικών με ανάγνωση barcodeκαι άλλες ευκολίες που δεν αφορούν άμεσα τη διαδικασία ζύγισης, αλλά διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τη εισαγωγή και διαχείριση των πρόσθετων πληροφοριών που απαιτούνται.